Financiële crisis treft ook UMC

Body: 
Het UMC Utrecht staat volgend jaar naar alle waarschijnlijkheid een bezuiniging van rond twee procent te wachten. In latere jaren kan dat percentage nog oplopen. Dat zei decaan Frank Miedema donderdag 11 juni in de faculteitsraad Geneeskunde.

De decaan, tevens vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van het UMC, deed zijn mededeling op vragen uit de raad naar de gevolgen van de kredietcrisis voor medisch Utrecht. Hij legde uit dat de zorg vermoedelijk een korting in de orde van grootte van twee miljard euro krijgt opgelegd. Dat bedrag is zo groot dat ook de academische ziekenhuizen niet gespaard zullen blijven. “We hebben het hier lange tijd goed gehad”, aldus Miedema, “maar ook wij zullen eraan moeten wennen dat we het de komende tijd zuiniger aan moeten doen.”

De decaan kon geen mededelingen doen over te nemen maatregelen. Wel zegde hij toe dat de Raad van Bestuur nog voor de zomervakantie een kaderbrief zal presenteren met exactere financiële prognoses voor de komende jaren. “Dan zal ook duidelijk worden welke keuzes we gaan maken.” Op een vraag van de studentenfractie liet hij wel weten dat niet gedacht wordt aan forse ingrepen in het onderwijsprogramma.

EH