Financiers steken tien miljoen in U-BiSys

Body: 
Drie Nederlandse financiers gaan tien miljoen guldeninvesteren in U-BiSys, het biotechnologiebedrijf van de Utrechtseimmunologen Clevers en Logtenberg. Dankzij die steun kan wordengestart met tests op patiënten van een nieuw geneesmiddeltegen darmkanker.

U-BiSys werd in 1996 vanuit de vakgroep Immunologie opgericht omde commerciële ontwikkeling mogelijk te maken van een in hetAZU ontwikkelde techniek om monoklonale antilichamen te maken. Hetgaat daarbij om stoffen die één ziekteverwekkerelimineren zonder schade aan te richten aan gezonde organen ofweefsels. Die aanpak lijkt met name veelbelovend voor de strijdtegen verschillende vormen van kanker.

Het drie jaar geleden door universiteit, ziekenhuis en deinitiatiefnemers zelf beschikbaar gestelde startkapitaal werdgebruikt voor fundamenteel onderzoek naar het nieuwe geneesmiddel.Nu er sprake is van een mogelijke praktische toepassing kan hetbedrijf, waar inmiddels 25 mensen werken, niet zonder aanvullendefinanciering. Daarom zijn Life Sciences Partners, ABN AMROParticipaties en NPM Capital nu bereid gevonden om de komendeanderhalf jaar tien miljoen gulden in het Utrechtse bedrijf testeken. Met dat geld wordt het ook mogelijk om onderzoek te startennaar de behandeling van vormen van leukemie en naar methoden om hetvormen van bloedvaten in tumoren te stoppen. Daardoor wordt dedoorbloeding van tumoren onmogelijk, zodat zij afsterven. Tenslottezal de financiële injectie ook worden gebruikt voor hetontwikkelen van vaccins tegen kanker.

Een zegsman van ABN AMRO motiveert de interesse van zijn bedrijfmet een verwijzing naar de zijns insziens grote mogelijkheden vande Utrechtse immunologen. "U-BiSys beschikt over een goede basis omuit te kunnen groeien tot een van de belangrijkste spelers in hetveld van op humane antilichamen gebaseerde medicijnen. VolgensMartijn Kleijwegt van Life Sciences Partners neemt het nog jongeU-BiSys nu al een prominente plaats in in deze sector van hetbiomedisch onderzoek. "Onze investering is een teken van vertrouwendat dit bedrijf de komende jaren erg succesvol zal worden."