Fonds voor bio-medisch onderzoek

Body: 
De vijf bio-medische decanen zullen het college van bestuur opkorte termijn laten weten dat zij het niet eens zijn met hetvoorstel van rector-magnificus Voorma over Farmacie. Vorige weeksuggereerde de rector dat de vier andere bio-medische faculteitenzullen moeten opdraaien voor het aan Farmacie toegezegde bedrag vaneen miljoen gulden. De vijf decanen hebben besloten om een fonds tevormen waaruit gezamenlijke onderzoeksprojecten zullen wordenbetaald. Gezien zijn enthousiasme voor de ABC-plannen verwachten dedecanen dat ook het college van bestuur in dat fonds zalinvesteren. Dat extra geld kan dan mede worden ingezet om Farmaciete helpen met het inlopen van de financiƫle achterstand oponderzoeksgebied.