Fortis betaalt volledige studie voor zes studenten.

Body: 
Het financiƫle concern Fortis betaalt de studie van zesuniversitaire studenten informaticatechnologie en bedrijfskunde.Het is voor het eerst dat een bedrijf hoger personeel al op demiddelbare school werft.

Krappe arbeidsmarkt verleidt werkgevers tot vroegwerven.

De zes krijgen van Fortis een beurs van 850 gulden per maand,plus de kosten van studieboeken, collegegeld en dergelijke. In ruildaarvoor gaan ze een dag per week naar Fortis in Utrecht. Wonen zeniet in de buurt, dan krijgen ze zelfs een reis- ofverhuiskostenvergoeding.

Het concern zegt met nadruk dat de zes na hun afstuderen nietbij Fortis hoeven te werken. "We doen dit uit maatschappelijkebetrokkenheid", zegt een woordvoerder. Maar in hetpromotiemateriaal voor de beurs wordt wel goed duidelijk gemaaktdat een baan bij Fortis een lokkend perspectief is.

De kandidaten voor de Fortis-beurs moesten een vwo-diploma metexacte vakken op zak hebben met een gemiddeld eindcijfer van 7,5 ofhoger. Ze zijn vervolgens in drie rondes geselecteerd. De zesmoeten tijdens hun studie per jaar minstens de helft van destudiepunten halen om hun beurs te houden. Maar slagen ze daar nietin, dan hoeven ze het geld dat ze al ontvangen hebben niet terug tebetalen.

Voor zover bekend is Fortis het eerste Nederlandse concern dathoger personeel al op de middelbare school werft. Met name aanhogescholen komt het al wel voor dat bedrijven personeel wervenonder derdejaars studenten.

Het nieuwe initiatief van Fortis in de slag om de hoogopgeleiden wordt niet overal even enthousiast ontvangen. Zo wijstFenit, de werkgeversvereniging van de informatica-branche, erop dathet Fortis-plan de schaarste niet oplost. "Door met geld te smijtenwordt de vijver van IT'ers niet groter." Het algemenewerkgeversverbond VNO-NCW vindt dat niet het bedrijfsleven, maar deoverheid moet zorgen voor voldoende hoog opgeleiden.

HOP, HO