Is Frank Rijkaard geschikt als bondscoach?

Body: 
Hester Broekhuizen, studente Engels en winnares van de recenteWK-pool van het U-blad:

"Lijkt me een gewaagde keuze. Als trainer heeft hij niet veelervaring. Bovendien heeft hij zelf nog met enkele jongensgevoetbald. Ik had liever iemand gezien die wat meer boven de groepzou staan. Wie? Cruyff, natuurlijk. Ik denk echter niet dat die hetooit nog wordt, anders had hij nu wel toegehapt."

Margo Vliegenthart, minister van Welzijn, Volksgezondheid enSport (WVS) en alumnus van de UU:

"Over de aanstelling van een bondscoach ga ik niet. Als ze maareen goeie nemen."

Frank van Eekeren, docent/onderzoeker bij het Centrum voorBeleid en Management. Doet onderzoek bij sportorganisaties en liepstage bij PSV. Van Eekeren is een kenner. Hij wist het U-bladvorige week al de juiste namen te melden:

"Rijkaard samen met Neeskens lijkt me de beste optie. Dan wordtde succesvolle lijn van de afgelopen zomer doorgetrokken. Bovendienvullen ze elkaar goed aan. Neeskens is een harde karakterjongen,Rijkaard meer iemand van het groepsgevoel. Samen vertegenwoordigenze ook de succesvolle generaties van '74 en '88. Bij het EK zal erdan wel iemand boven worden geplaatst. Van Gaal en Cruyff zijn dande kanshebbers."

Annemieke Griffioen, studente onderwijskunde endames-international:

"Ik had het liefst Louis van Gaal als coach gezien. Die isambitieus. Hij leek ook een van de weinigen die graag wilde. Zijnarrogantie was denk ik goed van pas gekomen in de cultuur van hetNederlands elftal."

Tiny van Gaal, secretaresse bij bacteriologie en parasitologieen tropische diergeneeskunde:

"Nee, ik ben geen familie. Zochten ze een bondscoach dan? Ikweet niets van voetballen. Schrijf maar op dat er ook domme VanGaals zijn, al denkt Louis daar misschien anders over."

Gerben Brand, student sociale geografie en voorzitter van destudenten- voetbalvereniging Odysseus '91:

"Is het Rijkaard geworden? Nou, top hoor. Het interesseert meallemaal niet zo. Wat mij betreft hadden ze Willem van Hanegem aanmogen stellen. Was het misschien eens afgelopen geweest met datgeouwehoer rondom het Nederlands elftal. Niet lullen, maarvoetballen. Dat mag ikwel."

Ton van Rietbergen, verbonden aan de vakgroep InternationaleEconomie en voetbalkenner:

"Het is een verdedigbare keuze. Rijkaard is toch een beetje deArthur Ash van de voetbalwereld. Ondanks dat spuugincident metVöller wordt hij alom beschouwd als een beminnelijk ensympathiek persoon. Ik denk ook dat hij technisch en tactisch geenslecht figuur zal slaan. Of hij organisatorisch sterk genoeg is,waag ik te betwijfelen."