Ganzenbord om Frans te leren

Body: 
Jessica Munnikhuis, voormalig studente aan delerarenopleiding (IVLOS), heeft de ZVA Talentprijs gewonnen. Deprijs werd vorige week donderdag overhandigd op de NationaleOnderwijs Tentoonstelling in de Jaarbeurs. Deze prijs wordt iederjaar uitgereikt aan aankomende docenten die zich onderscheidenhebben op de lerarenopleiding. Munnikhuis ontwikkelde Franse les inde vorm van een ganzenbordspel.

"Het is alleen maar een A4'tje met een parcours erop", zegtJessica Munnikhuis (24) verbaasd over alle aandacht die haar'vondst' krijgt. Het idee erachter is heel simpel: "Uit onderzoekblijkt dat leerlingen woorden beter kunnen onthouden wanneer ze diehardop uitspreken." Daarom ontwikkelde de studente vorig jaar alseindwerk op het IVLOS haar ganzenbordspel. Met een dobbelsteenmoeten de deelnemers van het spel over het parcours. Iedereen heeftkaartjes met aan de ene kant een Nederlands woord en aan de anderekant een Frans. "Als je bijvoorbeeld op drie komt moet je eenNederlands woordje in het Frans zeggen. Ganzenbord is een manier omde leerlingen hardop woordjes uit te laten spreken. Maar het hadook net zo goed met een ander spel gespeeld kunnen worden."

Munnikhuis heeft haar systeem onderzocht bij twee groepenleerlingen. De ene groep speelde het spel en de andere niet. Daarnawerden beide groepen getest, en na twee weken nog eens. Deleerlingen die het spel gespeeld hadden, bleken meer woordjeslanger te onthouden dan de leerlingen die het spel niet gespeeldhadden.

Jessica Munnikhuis geeft nu Franse les aan eenscholengemeenschap in Huizen. Het ganzenbordspel gebruiktMunnikhuis ook in de praktijk. "Vooral in de brugklassen vinden zehet heel leuk. De leerlingen vragen er ook naar", vertelt dedocente. "Maar je moet het niet te vaak spelen. Dat gaat snelvervelen."

De winnares kreeg een sculptuur, een oorkonde en 2500 gulden.Wat ze met het geld gaat doen weet ze nog niet. "Misschien eennieuwe computer kopen of deze zomer lekker met vakantie."

Joke van der Glas