Gebarentaal

Body: 
Horende mensen konden afgelopen zondag in hetUniversiteitsmuseum kennis maken met de taal van doven. In hetkader van de tentoonstelling 'Kijk!Taal - Gebarentaal inNederland', gaf Tony Bloem van de stichting Vi-taal een les ingebarentaal. De expositie is nog tot eind februari tebezichtigen.


[Bijschrift bij een foto]