Gebroken hart

Body: 
Sterven aan een gebroken hart. Volgens het Engelse dagblad Daily Telegraph lopen vooral mannen dat risico. De krant baseert zich op een publicatie van de Utrechtse psychologen Wolfgang en Margaret Stroebe in het medische tijdschrift The Lancet. De Stroebes keken naar de lotgevallen van mannen en vrouwen in de eerste maanden na het verlies van hun partner. Uit de cijfers blijkt dat mannen in die periode in vergelijking met leeftijdsgenoten 21 procent meer kans hebben om te overlijden, terwijl dat risico voor vrouwen met zeventien procent toeneemt. De oorzaak ligt overigens maar ten dele in het gebroken hart van de betrokkenen. Psychologische problemen lijken een zeker zo grote rol te spelen, zo kan althans worden opgemaakt uit het relatief grote aantal zelfmoorden en aan alcohol gerelateerde overlijdensgevallen bij nabestaanden. Vooral nabestaanden die denken hun verdriet zonder professionele hulp de baas te kunnen, lopen een verhoogd risico.