We maken ons zorgen. We zijn bang voor iets in de toekomst. Een examen, een afwijzing, financiën, een baan, een gesprek, gezondheid, bang voor hoe iemand gaat reageren of hoe iets af zal lopen.

We zitten veel in ons hoofd om dat allemaal te verwerken en een plaats te geven. Nadenken over, het vormt een groot deel van onze belevingswereld.

Het ogenschijnlijk subtiele verschil tussen weten en denken te weten vormt een belangrijke oorzaak van bang of angstig worden. Hierbij wordt ook de rol van het gevoel duidelijk.

Deze methodiek gaat over gedachten die ieder mens heeft. Zo op het oog zijn het alledaagse gedachten. Ogenschijnlijk nou niet iets om bij stil te staan. Ook omdat ieder mens dit soort gedachten gebruikt. En toch is dat precies wat je gaat doen met deze methodiek.

Met de kennis die je krijgt ontdek je dat het deze ogenschijnlijk gewone gedachten de mens uit evenwicht brengen. Hetzelfde gebeurt bij jou.

Alle kennis en oefeningen die je nodig hebt hebben wij hier zo goed mogelijk beschreven met als doel jou een vaardigheid te geven om anders met bepaalde gedachten om te gaan. Gedachten waar je last van hebt en het leven zwaarder maken dan nodig is. 

De methodiek kun je hier vrij downloaden.