Stress, piekeren, onzekerheid, faalangst, depressie tot burn-out benaderen als ontwikkelingsvraagstukken, waar veel studenten aan lijden.

In 1997 is de school voor praktische menskunde gestart met een studie naar de samenhang tussen bovengenoemde ontwikkelingsvraagstukken en gedachtepatronen. Dit resulteerde in de methodiek Gedachtenanalyse.

Zes kerngedachten die als genetische fouten in ons denken geworteld zijn en van generatie op generatie worden overgedragen, zijn vaak de oorzaak van veel leed. Deze kerngedachten trekken ons uit de werkelijkheid, het NU.

Wij, van de school voor praktische menskunde vinden deze methodiek belangrijk genoeg om het in de vorm van een E-book als zelftraining met studenten te delen.

Hier vrij te downloaden

 

Herman en Ernie Beuker

School voor praktische menskunde