'Geef theaterkaartjes met korting aan studenten'

Body: 
Studenten moeten op het laatste moment met kortingnaar het theater kunnen, vinden Tweede Kamerlid Boris Dittrich(D66) en student Geert Janssen. Zij schreven dit vorige week op deopiniepagina van dagblad Het Parool.

Het idee is afgekeken van de Amsterdamse Pathé-bioscopen.Die willen onverkochte plaatsen vlak voor aanvang van een film vooreen zacht prijsje aan studenten geven. "Waarom kan de overheid nietzo creatief zijn?", vragen het Kamerlid en zijn Groningse stagiairzich in Het Parool af.

Zij denken dat last-minute-verkoop een oplossing is voor "devele lege stoelen" in schouwburgen. Bovendien lok je er jongerenmee naar voorstellingen, en die schitteren nu nog door afwezigheid."Het zijn vooral blanke, hoogopgeleide vijftigers die detheaterzalen weten te vinden."

De D66'ers hebben hun plan met name op studenten gericht, omdatdie gemakkelijk te bereiken zijn. "Je kunt verkooppunten beginnenop hogescholen of universiteiten", aldus Janssen. Bovendien vormenstudenten na hun afstuderen een belangrijke doelgroep van detheaters.

HOP, IH