Geen begeleiding voor masterstudenten na vertrekadvies

Body: 
Toekomstige masterstudenten van de faculteit Sociale Wetenschappen kunnen te maken krijgen met een dringend studieadvies. Studenten die slecht presteren in de masterfase zal worden geadviseerd de opleiding te staken. De maatregel komt te staan in het nieuwe Onderwijs en Examenreglement (OER) 2008-2009.

Het dringend studieadvies is niet bindend, maar heeft wel gevolgen. Wie een negatief advies krijgt, heeft geen recht meer op intensieve begeleiding en intensieve vormen van onderwijs. Een advies wordt uitgebracht op het moment dat een student bezig is met zijn master.

Een negatief advies volgt als de student onvoldoende presteert in het masterjaar. Dat wordt gemeten aan de hand van vier criteria. Als de student aan één van deze voldoet, krijgt hij het advies te stoppen met de studie. Gekeken wordt of de student twee of meer onvoldoendes heeft gekregen voor theoretische cursussen, of het eindcijfer voor de masterthesis een vier of lager is, of het eindcijfer voor de stage een vier of lager is en of de student drie keer bemiddeld is bij het vinden van een stageplaats maar daarbij telkens ongeschikt werd gevonden.

Het dringend studieadvies moet nog wel worden besproken in het Facultaire Onderwijsoverleg in verband met mogelijke uitvoeringsproblemen. Ook wordt daar gesproken over de mogelijkheid van een pilot. Er is niet gekozen voor een bindend studieadvies omdat dat volgens vice-decaan Theo Wubbels wettelijk niet mogelijk is. De faculteit vreest echter dat zonder een dringend studieadvies het weer jaren kan duren voor een masterstudent zijn scriptie af heeft, zoals dat ook vaak voorkwam in de oude doctoraalfase. Bovendien gaat, zo zegt Wubbels, de begeleiding die gestoken wordt in studenten met een geringe kans op slagen ten koste van de gewone student die bij voorkeur niet langer dan een jaar over zijn master doet.

GK