Geen extra weg door Amelisweerd

Body: 
Nieuwe (snel)wegen door landgoed Rhijnauwen/Amelisweerd en Leidsche Rijn lijken weinig kans te maken. In plaats daarvan wordt met name onderzocht in hoeverre de bak van de A27 bij Amelisweerd kan worden verbreed en of een weg langs Leidsche Rijn de verkeersproblemen rond de stad kan oplossen.

Dat bleek gisteren bij de presentatie door minister Eurlings van een pakket maatregelen dat nodig is om te voorkomen dat het verkeer in en rond Amersfoort en Utrecht de komende jaren nog verder vastloopt.

Rijkswaterstaat, provincie en gemeenten hebben meer tijd nodig om de grote verkeersproblemen in de regio Utrecht op te lossen. De situatie is te complex en ligt te gevoelig. Dat laatste geldt met name voor de plannen voor nieuwe wegen door groen (landgoed Rhijnauwen) en een woonwijk (Leidsche Rijn).

In eerste instantie zou gisteren voor het Utrechtse al een voorkeursvariant gepresenteerd worden. Dat is niet gelukt. Dat wordt nu 29 oktober.

Opties die in beeld zijn, zoals de nieuwe wegen door Rhijnauwen/Amelisweerd en door Leidsche Rijn, stuiten op veel weerstand. Minister Eurlings is hier zeker niet doof voor, zo liet hij weten. ,,Ook in Valkenburg heb ik de beelden gezien van mensen die uit protest in de bomen klommen.’’

(Bron: AD/UN)