Geen korting in 1999

Body: 
Faculteiten en diensten hoeven, ondanks de nieuw aangekondigdePaarse bezuinigingen, niet te vrezen voor een additionele kortingop hun budget voor 1999. Een nadere analyse van de op Prinsjesdaggepresenteerde Onderwijsbegroting heeft duidelijk gemaakt datUtrecht volgend jaar ongeveer drie miljoen gulden moet ophoestenvan de extra korting op het hoger onderwijs. Omdat eerderaangekondigde bezuinigingen al waren verwerkt in het deze zomergepubliceerde meerjarenplan IFS, en omdat de universiteit ookenkele meevallers tegemoet kan zien, zal de Paarse korting volgenshet college van bestuur in 1999 geen financiƫle konsekwentieshebben voor de Utrechtse onderdelen. Over latere jaren doet hetcollege op dit moment geen uitspraak. Volgens de jongste cijferszal de Paarse korting voor Utrecht oplopen tot rond elf miljoengulden in het jaar 2002.