Geen limiet aan bijkomende studiekosten

Body: 
Minister Plasterk vindt dat opleidingen duidelijk moeten zijn over extra studiekosten, maar wil geen maximum bedrag opleggen.

Dat schrijft hij in antwoord op vragen van SP-kamerlid Renske Leijten. Die lanceerde bij aanvang van het collegejaar een site waarop studenten hun bijkomende studiekosten konden melden. Bijna zeshonderd studenten reageerden: buiten het collegegeld om waren ze ongeveer 750 euro kwijt voor zaken als boeken, excursies en laptops.

Om te voorkomen dat studenten daardoor worden verrast, vroeg de SP de minister opleidingen te dwingen tot duidelijke voorlichting. Bovendien moest hij de meerkosten maximeren.

Plasterk voelt daar echter niets voor. Hij wijst erop dat een deel van de opleidingskosten nu eenmaal niet door de overheid wordt vergoed. Zo is wettelijk vastgelegd dat studenten hun boeken en leermiddelen zelf moeten betalen. Daar staat een vergoeding in de studiefinanciering tegenover. Aan extra onderzoek naar meerkosten heeft hij evenmin behoefte: de jaarlijkse Studentenmonitor volstaat wat hem betreft.

Leijten vroeg minister Plasterk ook specifiek naar de situatie bij Fontys. Daar wordt van studenten een extra bijdrage van 42 euro gevraagd voor onder meer het studieloopbaancentrum en de ondersteuning van bestuurlijk actieve studenten. Elders gebeurt dat volgens de SP-politica niet. Maar de minister ziet geen bezwaar en prijst Fontys juist om de goede voorlichting op dit punt. “Een en ander is bovendien afgestemd met de medezeggenschapsraad.”

HOP