'Geen mandaten maar gezond verstand'

Body: 
Omdat de universiteit ook na de 'outsourcing' van het ACCUbehoefte zal blijven houden aan deskundigheid op het gebied van deinformatisering, is voormalig Letterendirecteur Peter Schelleman op1 januari door het college van bestuur aangesteld als directeurInformatiemanagement. Deze week trad de nieuwe functionaris in eencommissie van de Universiteitsraad voor het eerst in deopenbaarheid en dat heeft het college geweten.

Hoe denkt de universiteit de gewenste samenhang en het gebruikvan eenduidige standaards in het universitaire ICT-beleid tebevorderen, vroegen verschillende sprekers zich af. Nadatcollegelid Van Vucht Tijssen had uitgelegd dat dat in eengedecentraliseerde universiteit niet zo gemakkelijk is, omdat deonderdelen nu eenmaal een eigen mandaat hebben, gaf Schelleman hetcollege een niet mis te verstaan lesje bestuurlijke visie.

"Het wordt tijd dat we hier in Utrecht niet met mandaten maarmet gezond verstand gaan besturen. Ik zal u een voorbeeld geven. Opdit moment heeft u nog voor vrijwel elk kopieerapparaat een apartekaart nodig. Maar ik kan u verklappen dat dat nergens voor nodigis. De apparatuur kan één systeem al lang aan. Het is debestuurlijke onwil die tot nu toe heeft gezorgd dat dat ene systeemer niet komt.

"Welnu, zo is het ook op ICT-gebied. Het is toch te gek dat wede attachments van elkaars email-berichten vaak niet kunnen openenomdat iedereen een eigen systeem gebruikt. Als het aan mij ligt isdat snel afgelopen en gaan we op de hele universiteit éénICT-standaard invoeren. En als onderdelen daar niet in mee willen?Dan spijt het me, maar dan lezen we hun mail maar niet meer. Omdatwe het niet kunnen, maar ook omdat we het niet willen."

Terwijl Schelleman zijn laatste zin voorzag van een fermuitroepteken, knikten de drie collegeleden instemmend. Zie je nuwel dat je het ICT-beleid met een gerust hart aan hen kuntoverlaten?

EH