Geen Pas in Utrecht voor eerstejaars studenten

Body: 
De Pas in Utrecht wordt in januari 2008 niet aan eerstejaars studenten uitgereikt. Studenten gebruikten de culturele kortingskaart minder dan verwacht. Bovendien verliep de communicatie met studenten en de deelnemende instellingen moeizaam.

De Pas is een initiatief van de UU, de HU, HKU en de culturele instellingen van Utrecht, met als doel studenten kennis te laten maken met het cultuuraanbod van Utrecht. De kaart werd sinds 2005 uitgedeeld aan eerstejaars studenten in Utrecht.

Het komende jaar gaan de betrokken partijen nadenken over een beter werkbare variant van de Pas. De werkgroep Pas in Utrecht streeft ernaar om in september 2008 een nieuw systeem te bedenken, zodat daar bij de start van het nieuwe collegejaar gebruik van gemaakt kan worden.

IK