Geen student-cao in horeca

Body: 
Een aparte horeca-cao voor studenten stuit op te veel praktische en juridische bezwaren, vindt de FNV Horecabond. Het plan van collega-vakbond de Unie zou niet haalbaar zijn. Wel willen ze studenten een grotere loonsverhoging bezorgen.

“In onze gezamenlijke inzet voor de nieuwe cao is een speciale paragraaf opgenomen waarin we specifieke salarisafspraken maken voor studenten en andere beginnende werknemers”, zegt voorzitter Ben Francooy van de FNV Horecabond desgevraagd. “Die verdienen nu vaak niet meer dan het minimumloon, en dat wordt in ons voorstel 110 procent. Ook vinden we het te verkopen dat studenten een deel van hun vrije dagen krijgen uitbetaald.”

Het plan dat de Unie vorige week lanceerde om studenten een eigen cao te geven, heeft de FNV-man verrast. “We hadden die specifieke paragraaf al klaar toen de Unie ineens met dat idee kwam. Het zou betekenen dat de horeca werknemers met totaal verschillende arbeidsvoorwaarden in dienst heeft. Dat wordt onoverzichtelijk. Bovendien lijkt het me in strijd met de regels.”

Anders dan zijn collega van de Unie wil Francooy niet tornen aan de bindende pensioenafspraken. “Als je dat doet, valt het hele systeem in duigen. Want geef je studenten de ruimte om van bepaalde voorzieningen af te zien, dan heb je geen argument om dit niet toe te staan aan anderen met een kleine deeltijdbaan.”

De horeca-cao loopt af op 31 maart. Vakbonden en werkgevers hopen voor die tijd overeenstemming te hebben. De bonden hebben onder meer ingezet op een algemene loonsverhoging van 3,5 procent per 1 april, en tien procent extra salaris voor onder meer studenten. “En dat is de werkgevers wel wat gortig”, aldus Francooy van de FNV Horecabond. “Maar met een paar vergaderingen moeten we er redelijk snel uit zijn.”

HOP