Geen tentamens op Vechtsebanen

Body: 
Het college van bestuur wil vanaf volgend studiejaartentamens in het Sport- en Recreatiecentrum de Vechtsebanenafschaffen. Hiermee neemt het college de klachten van studentenrechtsgeleerdheid en sociale wetenschappen over dezetentamenlocatie serieus.

Voorgesteld wordt om de tentamens te houden in het Educatoriumof sportcentrum Olympos op de Uithof, in groepen van maximaal 650studenten. In de tentamenperiode kunnen de toetsen ook opzaterdagochtend worden afgenomen. Er mag ook worden uitgeweken naardata buiten die periode.

De klachten over de Vechtsebanen hebben onder meer betrekking opde bereikbaarheid per openbaar vervoer. De bussen zitten overvol endoordat de tentamens hier meestal in de avonduren gehouden worden,wordt de laatste bus terug vaak gemist. Ook is het op detennisbanen en ijsbaan vaak te koud. Staat de verwarming wel aan,dan maakt die te veel herrie. Bovendien zijn de groepen soms veelte groot; dan zitten duizend studenten te zwoegen boven deproeve.

Linda, derdejaars sociale wetenschappen en verbonden aan defaculteitsvereniging Alcmaeon, is blij met de steun van hetcollege. Ze vraagt zich alleen af of het slim is een tentamen opzaterdagochtend te houden. "Als er een tentamen op vrijdagavond is,is er al vaak protest. Studenten willen dan naar hun ouders of zemoeten vrij van hun werk nemen. Voor zaterdagochtend zou dat ookgelden."

GK