Geen Utrechters in naslagwerk

Body: 
Geen enkele wetenschapper van de Universiteit Utrechtstaat in het onlangs verschenen 'Blauwe Boekje' van de StichtingWetenschap & Techniek Nederland (WeTeN).

Geen enkele wetenschapper van de Universiteit Utrechtstaat in het onlangs verschenen 'Blauwe Boekje' van de StichtingWetenschap & Techniek Nederland (WeTeN).

In het naslagwerk, dat is bedoeld voor radio- entelevisiejournalisten, worden namen en specialismen vermeld van 125natuurwetenschappers. In totaal hebben acht universiteiten hunmedewerking verleend, zo meldt een woordvoerster van WeTeN."Sommige universiteiten hadden geen tijd en sommige willen demedewerking van hun wetenschappers aan programma's in eigen handhouden."

Volgens J. Vlasblom van het Communicatie Service Centrum van deUU worden er geen Utrechters vermeld omdat zijn afdeling geen tijdhad om een lijstje te maken. "Omdat we ons eigen boekje waarin onzewetenschappers met hun deskundigheid staan, aan het updaten zijnvoor het Internet. Aan de site wordt nu nog gewerkt. We hopendaarmee in december klaar te zijn."

Volgend jaar krijgt Utrecht opnieuw de gelegenheid om haarwetenschappers in het Blauwe Boekje te laten opnemen. Dan komt ereen geactualiseerde versie uit die in een grotere oplage wordtverspreid. Nu zijn er slechts 150 exemplaren gedrukt.

Met de uitgave van het Blauwe Boekje hoopt de stichting WeTeNdat er meer wetenschappelijk nieuws wordt gebracht op radio entv.

GK