Geen winnaar bij lezersprijsvraag Big Brother

Body: 
Willem, Bart en Ruud blijven als laatste drie over in het BigBrother-huis, en Bart is de uiteindelijke winnaar van de 250.000gulden. Aldus had het enige goede antwoord moeten luiden op delezersprijsvraag die het U-blad in de maanden oktober en novemberuitschreef. Geen enkele inzender gaf het goede antwoord, waardoorde twee uitgeloofde cd-bonnen in de kluis van de redactie blijvenvoor weer een volgende prijsvraag. Slechts één van deveertig inzenders dacht voor de sluitingsdatum van 1 december 1999dat Bart de winnaar zou worden, maar hij meende dat ook Karin dannog in het huis zou verblijven. Favoriet onder de inzenders wasWillem.