Gehoorverlies bij ouderen

Body: 
Bijna een miljoen mensen van 60 jaar en ouder is slechthorend inNederland. De gevolgen voor ouderen variƫren van: niet meernaar theater gaan, zich ongemakkelijk voelen op verjaardagen omdathen veel ontgaat, tot zelfs voor dement versleten worden.Gehoorproblemen scoren hoog op de lijst van de meest hinderlijkeziektes en aandoeningen bij ouderen. Tezamen met de huidigevergrijzing reden voor het ontwikkelen van een snelle engemakkelijke manier om slechthorendheid op te sporen.

Gehoorvragenlijsten zijn daarvoor geschikter dan de momenteeldoor huisartsen veel gebruikte audiometer, concludeert Vincent vanSchaik, verbonden aan de vakgroep Huisartsgeneeskunde. De huisarts,die dinsdag acht september hoopt te promoveren op het proefschrift'Hearing disorders in the elderly: hearing questionnaires ingeneral practice', constateert dat vragenlijsten, anders dan deaudiometrie, niet alleen inzicht geven in de gehoorklachten van depatiƫnt. Zij geven ook inzicht in gevolgen daarvan voor hetdagelijks leven en bieden de huisarts de mogelijkheid om meergericht door te verwijzen voor nader onderzoek.