Geld (1)

Body: 
In een brief aan de Tweede Kamer vragen universiteiten enhogescholen een paar honderd miljoen om hun onderwijs tevernieuwen. Zonder deze helpende hand komen ze teveel onder druk testaan, schrijven zij de Tweede Kamer. De verbetering van debestaande opleidingen komen in de knel en ook anderemoderniseringen lopen spaak, vrezen de hogescholen enuniversiteiten. De HBO-raad en de VSNU willen echter, integenstelling tot eerdere berichten, geen herhaling van debureaucratisch rompslomp die 'kwaliteit en studeerbaarheid' metzich meebracht. Liever zien zij dat elke instelling geld krijgt ende besteding achteraf verantwoordt.