Geld verdienen aan OV-kaarten

Body: 
Onder studenten circuleert een e-mail waaringewaarschuwd wordt voor de Informatie Beheer Groep. De IBG wordtervan beschuldigd geld te verdienen aan verloren OV-kaarten. RonaldMaas, een geofysicastudent aan de UU, zou de maker zijn van hetbericht volgens het dagblad Trouw.

Dat laatste klopt niet helemaal. De Utrechtse student kreeg hetbericht ook weer toegestuurd. Hij vond het verhaal over hoe de IBGgeld verdient aan zoekgeraakte OV-kaarten interessant enverspreidde het bericht. "Nu hoor ik vanuit verschillendefaculteiten dat zowat iedereen 'm heeft doorgestuurd. Ik heb dezemail alleen in omloop gebracht, niet zelf geschreven", aldusMaas.

Waar gaat het om? Een student die een OV-kaart had gevondenbelde de IBG en kreeg te horen dat hij de kaart doormidden moestknippen en opsturen. Hij kreeg daar 25 gulden voor. De eigenaar vande kaart moet echter 70 gulden betalen om een nieuwe OV-kaart tekrijgen. Rechtstreeks doorsturen van de oude kaart, en dus 45gulden besparen is volgens de IBG niet mogelijk. Volgens hetanonieme bericht levert dit de IBG jaarlijks zeker 45 duizendgulden op als duizend studenten hun kaart verliezen.

Desgevraagd zegt de IBG echter geen geld aan verloren OV-kaartente verdienen. J. van Pelt, voorlichter van de Informatie beheerGroep: "Er worden gewoon weinig kaarten gevonden, ongeveer 100kaarten per jaar. Studenten zijn zuinig op hun OV-kaart." De 45gulden verschil tussen een oude en een nieuwe kaart zijnadministratiekosten. "We hebben voor deze methode gekozen om fraudete voorkomen", zegt van Pelt. "Het nummer van een kaart die alsvermist is opgegeven wordt geblokkeerd in de computer." De kaartwordt dan ongeldig en dat is onomkeerbaar.

In het anonieme e-mailbericht wordt aangeraden om achterop dekaart je telefoonnummer te zetten zodat de eventuele vinder hemrechtstreeks kan terugsturen. 'Als je die dan 25 gulden geeft,bespaart je dat in ieder geval 45 gulden.' Voorwaarde is wel dat jede kaart niet als vermist hebt opgegeven.

JvdG