= Geldgebrek noopt NWO tot bezuinigingen

Body: 
De landelijke onderzoeksorganisatie NWO dreigt aan invloed opwetenschappelijk Nederland in te boeten. De afgelopen jaren heeftze te veel uitgegeven. Nu moet ze bezuinigen. In totaal heeft NWOnog 750 miljoen gulden per jaar aan overheidsgeld te besteden. Datgeld verdeelt zij onder wetenschappers met veelbelovende enmaatschappelijk relevante onderzoeksplannen. Zo bepaalt zij mede dekoers van de hele Nederlandse wetenschap. NWO vreest nu echter geenserieuze rol in de Nederlandse wetenschap meer te kunnen spelen.Noodzakelijk voor die rol is dat ongeveer 25 procent van allesubsidieaanvragen gehonoreerd wordt, zegt een woordvoerder. Maardat percentage wordt in vrijwel geen enkel vakgebied gehaald.