Gele kaart voor opleiding CKI ingetrokken

Body: 
De gele kaart, of 'zorgelijkheidsverklaring', die deonderwijsinspectie twee jaar geleden uitdeelde aan de opleidingCognitieve Kunstmatige Intelligentie (CKI) is ingetrokken. Deinspectie heeft geconcludeerd dat er niet langer sprake is vanernstige tekortkomingen. De jonge opleiding CKI heeft, naar hetoordeel van de inspecteurs, een eigen plaats binnen de universiteitweten te verwerven. Ook is er sprake van een duidelijke verbeteringvan de kwaliteit en structuur van het onderwijsprogramma. Verderwordt het enthousiasme van docenten en studenten geprezen.