Geneeskunde betaalt voor Farmacie

Body: 
Het bedrag van een miljoen gulden dat door het college vanbestuur is toegezegd aan de faculteit Farmacie moet voor eenderdedeel worden opgebracht door de faculteit Geneeskunde. Defaculteiten Diergeneeskunde, Biologie en Scheikunde betalen hetresterende bedrag. Dat schrijft het college van bestuur in eenbrief aan de Universiteitsraad. Decaan Gispen van Geneeskunde isverbaasd over dit besluit. Hij heeft het college namens zijncollega-decanen meegedeeld te willen overleggen over definanciering van het totale bio-medisch onderzoek voordat eenbeslissing valt over het miljoen van Farmacie. Op die brief heefthij nog geen antwoord ontvangen.