'Geneeskunde moet drie soorten artsen opleiden'

Body: 
De ontwikkelingen in de geneeskunde gaan zo snel, datze niet meer zijn bij te houden door één type arts.Daarom moet de opleiding geneeskunde radicaal op de schop. MinisterBorst van Volksgezondheid voelt er wel wat voor.

De geneeskundestudie moet grondig worden gewijzigd en voortaandrie soorten doktoren opleidt. Een daarvan is de zorgarts, diepatiënten vanaf de wieg tot het graf onder zijn hoede heeft.Dat schrijft emeritus hoogleraar kinderchirurgie Jan Molenaar inzijn boek De goede dokter, dat voor de jaarwisseling verscheen.

De huidige studie is Molenaar te uitgebreid. "Allewetenschappelijke ontwikkelingen worden er op de voet gevolgd. Maardie gaan zo snel en zijn zo specialistisch geworden, dat die aanpakniet langer is vol te houden. Een arts moet ook niet meer alleswillen kunnen", aldus Molenaar, die werkzaam was aan de ErasmusUniversiteit in Rotterdam.

Molenaar wil studenten eerst een driejarige basisopleiding latenvolgen. Daarna kunnen ze in twee jaar tijd zorgarts worden,specialist in een ziekenhuis of gezondheidsarts bij een arbodienstof GGD. Na vijf jaar zijn ze in principe uitgestudeerd.

In de huidige opzet duurt het negen à vijftien jaar voordateen student zich huisarts of specialist mag noemen. Dat vindt ookde KNMG erg lang. Deze artsenfederatie wil dan ook kritisch bezienof de opleiding kan worden ingekort.

Hoe de nieuwe opleiding er moet uitzien, weet de KNMG nog niet."Maar zeker is dat-ie in de toekomst zal veranderen", zegt eenwoordvoerder. De KNMG maakt zich zorgen, omdat er de komende tienjaar een tekort van enkele duizenden artsen ontstaat.

Nu al hebben huisartsen moeite om een opvolger te vinden. Ookziekenhuizen krijgen minder reacties op vacatures, terwijl jongeartsen daar vroeger voor in de rij stonden. Als de studiemedicijnen wordt ingekort, komen artsen eerder beschikbaar op dearbeidsmarkt.

Minister Borst van Volksgezondheid heeft zich achter hetvoorstel van Molenaar geschaard. Ze noemt diens plannen boeiend enzeer de moeite waard. De medische faculteiten zelf hebben vanwegede kerstvakantie overigens nog geen kennis genomen van Molenaarsboek en willen daarom niet reageren.

Minister Borst wijst er regelmatig op dat de geneeskunde'feminiseert'. Een kwart van de artsen is tegenwoordig vrouw, overtwintig jaar is dat dehelft. Mede door die ontwikkelinhg kiezenartsen vaker voor een deeltijdbaan. Niet alleen om hun vak vol tehouden, maar ook om tijd te houden voor hun gezin. Het artsenberoepis niet langer een levensvervullende taak. Opleidingen moeten daarbeter op inspelen, vindt Borst.

HOP, MtW