Geneeskundestudenten willen mensenrechtentraining in curriculum

Body: 
Geneeskundestudenten, waaronder vijf uit Utrecht, organiserenvan7 tot 16 mei een training op het gebied van conflictpreventie,mensenrechten en gezondheid. De training is een onderdeel van deWereld Vredes Conferentie in Den Haag. De studenten pleiten voormeer educatie over genoemde onderwerpen voor alle medischestudenten. Artsen krijgen vaak te maken met de gevolgen vangewelddadige conflicten, bijvoorbeeld doordat ze vluchtelingen ofgemartelde mensen moeten behandelen. De internationalestudentenorganisatie pleit er dan ook voor dat deze problematiekwordt opgenomen in de curricula van verschillende medischefaculteiten.

Geneeskundestudenten willen mensenrechtentraining incurriculum