Gentherapie

Body: 
In het Educatorium in De Uithof wordt op vrijdag 19 maarttijdens een groots opgezet symposium de Nederlandse Vereniging voorGentherapie (NVGT) opgericht. Doel van de vereniging is hetbevorderen van de aandacht voor en de kennis van alles wat met hetzich snel ontwikkelende vakgebied te maken heeft. Ook moet de NVGTzowel voor de overheid en de industrie als voor artsen enonderzoekers de centrale gesprekspartner worden op het gebied vangentherapie. Op klinisch-wetenschappelijk gebied hoopt de NVGT tegaan fungeren als platform voor discussies over de laatstewetenschappelijke ontwikkelingen.