GeoHuis over evolutietheorie

Body: 
In de Senaatzaal van het Academiegebouw is vanavond de tweede aflevering van het GeoHuis, een initiatief van UU-docent en columnist Ton van Rietbergen. De avond staat in het teken van Charles Darwin en zijn evolutietheorie.

De evolutietheorie is in het Utrechtse (met name ook in de rubriek Afzender van het Ublad) de laatste tijd sterk in de belangstelling komen te staan nadat biologe Gerdien de Jong de Evangelische Omroep had verweten censuur te plegen door uit aangekochte natuurdocumentaires passages weg te snijden die op gespannen voet zouden staan met het creationisme — de leer van de schepping.

”Een goed moment om onder het kopje ‘Is Darwin een geowetenschapper?’ een avond aan hem te wijden”, aldus initiatiefnemer Van Rietbergen. Welke invloed heeft Darwin op ons wereldbeeld? Kan een Darwinist ook gelovig zijn? Is Darwinisme niet ook een geloof? Of heeft ook Darwin slechts een mening? Dat soort vragen zullen vanavond aan bod komen. Met name ook de vraag hoe Darwin op de faculteit Geowetenschappen wordt ge- of misbruikt zal aan de orde komen, aldus Van Rietbergen.

Hij is, in samenwerking met het Honours Programme, het GeoHuis begonnen om de verschillende departementen binnen de faculteit Geowetenschappen bij elkaar te brengen. Voor vanavond zijn twee inleiders uitgenodigd: decaan Bert van der Zwaan, tevens wetenschappelijk directeur van het Darwin Centrum. En voorts Ron Boschma, hoogleraar economische geografie, die zal uitleggen waarom economie een evolutionaire wetenschap dient te zijn.

AH

Het GeoHuis op woensdagavond 12 december vanaf 18.00 uur in de Senaatzaal van het Academiegebouw.
Aanmelden via e.vanmiddelkoop@geo.uu.nl