Gerommel met uitwonendenbeurs

Body: 
Ruim 11.000 studenten kregen in 1998 jaar tenonrechte een beurs voor uitwonenden. Dat kost minister Hermans zo'nvijftig miljoen gulden. Maar het grootste deel daarvan is terug tevorderen.

Studenten die op kamers wonen, krijgen zo'n driehonderd guldenmeer basisbeurs dan wie bij zijn ouders woont. Thuiswonenden dieeen vals adres opgeven, kunnen dus een flink bedrag extraopstrijken. Bij een controle van de Informatie Beheer Groep zijnruim 11.000 studenten tegen de lamp gelopen. Zij bleken in 1998niet te wonen op het adres dat ze hadden opgegeven.

Dat gesjoemel met adressen kost minister Hermans vijftig miljoengulden. Maar hij ligt daar niet wakker van. Het grootste deel kanworden teruggevorderd, met rente. Niet meer dan acht miljoen gaatecht verloren. Op een totaalbedrag van 3,7 miljard gulden voorstudiefinanciering is dat niet veel, vindt het ministerie.

Het ministerie wil niet van fraude spreken. "Dat is niet tebewijzen", zegt een woordvoerster. "Misschien zijn studenten welgewoon erg slordig." Die slordigheid kan in de toekomst geld gaankosten. De Informatie Beheer Groep gaat vanaf 2001 van alleuitwonende studenten controleren of het adres dat zij opgeven kloptmet het gemeentelijk bevolkingsregister.

HOP, HO