Geschokte reacties op dood student Daniel van Cotthem

Body: 
Studenten en medewerkers van de Faculteit voorJournalistiek en Communicatie hebben geschokt gereageerd op hetoverlijden van eerstejaars Daniel van Cotthem. De 17-jarige studentjournalistiek overleed zondag nadat hij zonder aanleiding wasgeslagen op station Vlaardingen-Oost. De school heeftmaandagochtend een condoleance-register opgesteld, waar studentenmassaal hun steun betuigden.

Donderdag 13 januari zal Daniel van Cotthem in Schiedam wordenbegraven. De ouders van Daniel hebben iedereen opgeroepen om naarde begrafenis te komen, omdat de school veel voor Daniel betekende.De SvJ is donderdag gesloten, om iedereen de mogelijkheid te gevenaan de oproep van Daniels ouders gehoor te geven. "Wij willen datiedereen stilstaat bij hetgeen er is gebeurd," zegt Sandra vanDillen, mentrix van Daniel. "Dat zal zeker gebeuren als de schoolgesloten is. Niemand zal het als een gewone vrije dagbeschouwen."

De Universiteit Utrecht doet niets aan dit dramatische incident.Toch is de dood van Daniel het gesprek van de dag. Voor eeneerstejaars student rechten is dit zoveelste geval van zinloosgeweld heel herkenbaar. "Ik heb iets soortgelijks meegemaakt, maargelukkig niet met een fatale afloop," zegt hij. "Toen ik hetverhaal van Daniel hoorde, dacht ik: 'Dat had ik ook kunnenzijn'."

Esther Schoen, tweedejaars rechten en economie, is ook geschokt."Maar bij mij overheerste het gevoel van: dit is schandalig!"

Alle studenten die bij Daniel in de groep zaten werden maandagdoor hun mentrix gebeld met het nieuws over Daniel. Bram de Waal(22) hoorde het pas maandagavond. "Ik hoorde het om zes uur op mijnvoice-mail en heb er dinsdag pas met mensen uit mijn groep overkunnen praten. Iedereen is aangeslagen. Het heeft de groep heel watgedaan, we waren een heel hechte groep. Als er zoiets gebeurt metiemand die je kent, komt het zinloze geweld heel dichtbij. Het isbeangstigend, maar ik ga niet banger over straat dan eerst. Datlaat ik niet gebeuren!"

BV, JV