Gespeculeer over Kromhoutterrein

Body: 
Er is een velvergunning aangevraagd voor 121 bomen langs de Weg tot de Wetenschap. Dit ten behoeve van nieuwbouw op het terrein van de Kromhoutkazerne ten behoeve van de landmachtstaf.

Op het Kromhoutterrein ligt, na uitgebreide sloopwerkzaamheden, 19 ha grond braak. De verwachting is dat dit gebied exclusief gebruikt gaat worden voor nieuwbouw (huisvesting, kantoren, faciliteiten en parkeerplaatsen) voor de ongeveer 2500 personeelsleden van de Landmachtstaf.

Maar omdat er van het braakliggend terrein slechts eenderde bebouwd mag worden, is de hoop dat het overige stukje grond een andere bestemming kan krijgen. Kampong heeft belangstelling getoond om er een extra sportveld te realiseren.

De UU zou dit ook willen; het terrein is volgens de universiteit niet nodig voor uitbreiding van University College, maar een extra sportvoorziening zou welkom zijn. “Over enige tijd is er in De Uithof te weinig voetbal- en hockeygras. Dat gaat wachtlijsten opleveren,'' voorspelt ‘campusontwikkelaar’ Leunie van Zwieten.

Of dat gaat lukken is maar zeer de vraag. Defensie zoekt naar een exclusieve militaire bestemming. Het ministerie onderzoekt momenteel drie voorstellen voor kantoren, eigen huisvesting, faciliteiten en parkeerplaatsen voor de landmachtstaf. Ondertussen moeten de bomen al geveld worden.

AH