Gevonden voorwerpen

Body: 

Onder het motto 'Je bereikt wel wat in je eentje' zijn vorige weekvrijdag vijftien studenten van de Hoera-commissie De Uithofopgegaan om vuilnis te verzamelen. 'Hoera' (Heaven On EarthRequires Action) is een onderdeel van de UBV, de Utrechtse BiologenVereniging. Gewapend met vuilniszakken en werkhandschoenen gingende schoonmakers De Uithof op. Binnen een uur hadden de studentenveertig zakken vuil opgehaald. Alle blikjes, autobanden,fietsonderdelen en stukken plastic werden aan het eind van demiddag op een grote hoop langs de doorgaande fietsroute gedeponeerdmet een bord erbij waarop staat : 'Gevonden voorwerpen'. Hoera-lidRon Hanisch : "Wij doen dit om de mensen bewust te maken van hetfeit dat ze er op De Uithof zo'n bende van hebben gemaakt. Mensenmoeten hun eigen verantwoordelijkheid nemen." Hoera baseert zich opde idee├źn van de Amerikaanse Jane Goodall. Zij zet zich invoor dier, milieu en humaniteit en haar organisatie Roots andShoots is over de hele wereld in vijftig landen actief. DeNederlandse afdeling heeft de UBV-ers geholpen hun eerste actie oppoten te zetten. 'Hoera' wil de rommel een tijd laten liggen zodatiedereen ziet hoe erg het is. Twee meisjes fietsen langs en kijkenelkaar vragend aan. Of met de schoonmaakactie het bewustzijn vanstudenten aanwakkert is nog de vraag. Maar de actievoerders haddenin ieder geval veel bekijks.