Gezamenlijk onderzoek naar ouderdomsziekten.

Body: 
Universiteiten gaan gezamenlijk op zoek naar de oorzaken vanouderdomsziekten. Daar is ruim tien miljoen gulden mee gemoeid. Delandelijke onderzoeksorganisatie NWO heeft een 'virtueelonderzoeksinstituut' opgezet. Daarin worden zo veel mogelijkgegevens over het ontwikkelen van ouderdomsziekten verzameld. Hetonderzoek wordt verricht door onderzoeksgroepen van de Universiteitvan Amsterdam, de Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit.Zij nemen bijvoorbeeld de invloed van zonlicht, roken, beweging envoeding onder de loep. Behalve universiteiten werken het NederlandsKanker Instituut en het Nederlands Instituut voor Hersenonderzoekmee.