Gezapig debat

Body: 
Foto: Maarten Hartman (© U-blad)
"Hoe haalt u het in uw hoofd om uitgerekend nu weafgescheept worden met een minimaal loonbod, te komen met eenpc-project? Ik krijg het gevoel dat ik in Afrika zit en dat ik zoetgehouden word met spiegeltjes en kraaltjes. Tegenover hetUniversity College was u heel wat scheutiger."

Luid applaus na de boze uithaal van bioloog Wim Loos naarcollegelid Van Vucht Tijssen, die vandaag in de U-raadszaal voorKop van Jut mag spelen. Het is een van de zeldzame momenten dat eremotie oplaait in de zaal, waar verder ruim een uur lang een nogalmatte sfeer heerst. Het universitaire personeel is in actie endinsdag is het de beurt aan Utrecht om duidelijk te maken dat hetmenens is. Maar erg zwaar te verduren krijgt Van Vucht Tijssen hetniet van de ongeveer 130 ambtenaren die er onwennig bijstaan in hunkersverse AbvaKabo T-shirts en onder hun CFO-petjes.

Langdradige betogen van twee vakbondsvertegenwoordigers en eenvoorzitter die er niet in slaagt de aanwezigen to the point tehouden, dragen bij aan een gezapig debat waarin Van Vucht Tijssenom in wielertermen te spreken met twee vingers in de neus de finishhaalt. Dat zij weigert om de vakbondseisen te onderschrijven en dusde 'rode kaart' krijgt, spreekt voor zich. Dan is het voorbij enwandelen de aanwezigen het zonlicht in. De organisatie istevereden. Oké, erg sprankelend was het vandaag niet, maar uitde vele telefoontjes blijkt dat de actiebereidheid wel degelijkgroot is. Eerst even twee weken vakantie houden. Maar daarna gaatde beuk erin.

EH