Gezondheidsvoorlichting effectiever dankzij STER

Body: 
Om hun boodschap meer effect te laten sorteren zoudengezondheidsvoorlichters vaker gebruik moeten maken vanproductgerichte televisiereclame. Volgens promovendus Bob Fennisheeft gerichte samenwerking met het bedrijfsleven meer resultaatdan goedbedoelde algemene voorlichtingscampagnes.

In het proefschrift 'Health on television' waarop hij volgendeweek promoveert, beschrijft Fennis onder meer een succesvollecampagne van het Amerikaanse kankerinstituut NCI, dat er samen metcornflakes-fabrikant Kelloggs in slaagde om een flinke hoeveelheidAmerikanen in de jaren tachtig aan het vezelrijke ontbijt tekrijgen. Zo'n strategie is ook in Nederland bruikbaar, aldusFennis, zeker nu het bedrijfsleven de commerciƫle waarde vangezonde voeding heeft ontdekt. De 'gezondheid' van producten blijktin reclamespots een zeer belangrijke argument om de consument teverleiden.

De Utrechts promovendus deed nog meer opmerkelijke bevindingen.zo bereikt het leeuwendeel van de gezondheidsinformatie optelevisie de kijker niet in de vorm van medische programma's ofseries als Medisch Centrum West, maar in de vorm van reclame.

De toegenomen belangstelling voor gezond eten maakt het volgensde promovendus extra aannemelijk dat samenwerking op reclamegebiedtussen een non-profit organisatie en een bedrijf voor beidepartijen effect zal sorteren. Voorwaarde is wel dat hetgezondheidsprobleem in verband kan worden gebracht met hetconsumptiegedrag van de kijker.

Fennis: "Uit eerder onderzoek is gebleken dat het effect vanalgemene gezondheidscampagnes nogal tegenvalt. Je kunt dus betermaar wat bescheidener in je doelstellingen zijn en niet depretentie hebben het hele gedrag van mensen te veranderen. De kansop succes is veel groter als je je beperkt tot hunconsumptiepatroon en daarbij gebruik maakt van beproefdereclametechnieken. In Nederland gebeurt dat nu bijvoorbeeld doorVeilig Verkeer Nederland, dat in samenwerking met Pearle een gratisogentest aanbiedt. Ik vermoed dat die campagne veel effectiever isdan een algemene waarschuwing om niet met slechte ogen achter hetstuur te gaan zitten."

EH