GGZ Altrecht en UU gaan samenwerken

Body: 
Op maandag 12 februari ondertekenen de faculteit Sociale Wetenschappen en GGZ-instelling Altrecht een samenwerkingsovereenkomst met als doel de therapeutische beroepspraktijk en wetenschappelijke inzichten beter van elkaar te laten profiteren. Het Academisch Angstcentrum Altrecht wordt het eerste gezamenlijke project.

Onderzoekers en behandelaars verrichten in dit Angstcentrum gezamenlijk onderzoek en passen wetenschappelijke inzichten toe in de hulpverlening. Andere projecten zijn onder meer onderzoek naar opvoedingsproblemen, rouw en psychotrauma’s en e-health.

De samenwerking zal resulteren in een gemeenschappelijk klinisch onderwijs- en trainingsaanbod en biedt perspectief voor nieuwe stageplaatsen, promotieplaatsen en leerstoelen.

AH