Gnosis

Body: 
Tot en met 29 april is er in de Universiteitsbibliotheekeen expositie van boeken en wandborden onder de titel 'De GoudenDraad van de Gnosis', terwijl er op 15 april een lezing gegevenwordt over de gnostieke wijsbegeerte. Lezing en expositie zijn eenactiviteit van het Lectorium Rosicrucianum (hetRozenkruisersbroederschap), dat soortgelijke activiteiten inopenbare en andere bibliotheken door het hele land organiseert. Eris momenteel veel belangstelling voor de reeds vier eeuwenbestaande Rosenkruiserstraditie, die een brug wil slaan tussenChristendom en Humanisme.


[Bijschrift bij een foto]