Gokkers hebben baat bij zelfhulp

Body: 
Groepsgesprekken met lotgenoten kunnen een belangrijkmiddel zijn om doorgewinterde gokkers van hun verslaving af tehelpen. Dat concludeert de Utrechtse onderzoekster Miriam Fris inhet rapport 'Door het lot verbonden'.

Fris volgde bezoekers van casino's en gokhallen die via deStichting Anonieme Gokkers Omgeving Gokkers Nederland (AGOG) vanhun verslaving probeerden af te komen. In zelfhulpgroepen metlotgenoten, en door partner, ouders en anderen uit hun directeomgeving bij de behandeling te betrekken, blijken gokverslaafden instaat te zijn om af te rekenen met hun verslaving. Door deze aanpakkunnen de beschadigde relaties tussen de gokker en zijn omgevinglangzaam herstellen.

De meeste gokkers zijn jonge mannen die spelenderwijs verslaafdzijn geraakt en na gemiddeld tien jaar vastlopen. De AGOG biedt henhulpverlening, op voorwaarde dat zij direct stoppen met gokken endat zij hun geld door een ander laten beheren. De stichting meentdat het door Fris uitgevoerde onderzoek een nieuwe impuls geeft aande samenwerking met reguliere instellingen voor verslavingszorg enkansspelaanbieders. Bovendien verwacht AGOG met de opzelfhulpgroepen gerichte aanpak in te kunnen spelen op hetgroeiende aantal gokverslaafden via Internet.

EH/Bieneke Verhaar