'Gratis Internet geen lang leven beschoren'

Body: 
Wie gratis wil internetten, duizelt het van deaanbiedingen. Ook studenten worden verleid met speciale lokkertjes.Maar directeur Boudewijn Nederkoorn van Surfnet, de club die deinternetverbindingen voor hogescholen en universiteiten verzorgt,ziet er weinig in. "Snel een groot document of videobeeldendownloaden zit er niet in."

Het wemelt momenteel van de aanbieders van 'gratis' Internet.Zonnet, Freeler, World Online Lite, Wish en FreeAccess wenden zijzich tot de consument in het algemeen. Het Groningse Studenten.netdaarentegen richt zich louter op studenten. Die kunnen gratise-mailen, internetten en krijgen zelfs 11 megabyte in de schootgeworpen -genoeg om een eigen homepage in elkaar te knutselen.

Het woord gratis laat studenten niet onberoerd, weet HeinrichNaumann van Studenten.net inmiddels. "We doen dit nu twee weken enzitten al op tweeduizend abonnees." Naumann verzekert dat gratisbij hem ook echt gratis is. Toch moeten studenten wel altijdinbellen naar Groningen, waar ze ook wonen.

Andere 'gratis' aanbieders brengen al evenzeer kosten inrekening. Alleen al het inschrijven kan vijf tot twintig guldenkosten. Verder worden beginners die de helpdesk nodig hebben perminuut wachttijd ruim een gulden armer. Of ze worden gedwongentelefonisch verbinding te houden als ze hun e-mail willenbeantwoorden. Alleen bij Freeler, dat is opgezet door de ING Bank,kun je mail off-line en dus gratis lezen en alvastbeantwoorden.

De truc met 'gratis' e-mail toont aan waar het om gaat:telefoontikken. Wie eenmaal gratis op het net kan, zal immerssurfen en dus telefoontikken opleveren. Providers delen in deopbrengst van die tikken, hebben zij met KPN afgesproken.

Advertenties vormen een andere inkomstenbron. Providers die eengrote schare internetbezoekers trekken, kunnen veel reclamegeldinnen. Dat leidt tot pagina's bomvol advertenties met banners enbuttons, waar studenten op een slimme manier naartoe wordengeloodst.

"Gratis internet is geen lang leven beschoren", zegt BoudewijnNederkoorn stellig. Hij is directeur van Surfnet, dat decomputerverbindingen verzorgt voor hogescholen en universiteiten.Het telefoonnetwerk is technisch niet in staat om videobeelden goeden snel door te geven, stelt Nederkoorn. "Snel een groot documentdownloaden of een college op afstand bijwonen zit er niet in."Providers die dat wel willen, moeten fors investeren.Bijvoorbeelddoor over te stappen op de tv-kabel. "Maar dan valt huninkomstenbron van de telefoontikken weg."

Helemaal onpartijdig is Nederkoorn niet. Zijn eigen Surfnetbegon een klein jaar geleden met STOL. Deze afkorting staat voorstudenten-online. STOL hangt maar gedeeltelijk aan het gewoneInternet. Het is er daardoor rustig, zowel 's avonds als overdag.Daarom acht Nederkoorn STOL superieur aan de gratis aanbieders.

Surfnet werkt momenteel aan het zogeheten gigaport-project,waarvoor het kabinet onlangs 142 miljoen gulden uittrok. Dat geldmoet een hoogwaardig elektronisch research-netwerk opleveren, zoalsInternet-2 in de Verenigde Staten, dat grotendeels via de kabelloopt. STOL-abonnees kunnen daar straks van profiteren, aldusNederkoorn. "Dan kun je de hele dag online blijven, zonder dat hetje ook maar iets kost."

HOP, MtW