Gratis SURFkit

Body: 
Bij Cap Gemini op De Uithof is - zolang de voorraad strekt -door studenten en medewerkers gratis de SURFkit CD-ROM versie 2 afte halen. De SURFkit CD-ROM is een elektronisch manusje van allesdat de gebruiker software voor en informatie over het gebruik vanhet universitaire netwerk en Internet biedt. Het doel van SURFkitis het gebruik van het netwerk, zowel vanaf de werkplek als vanafde thuiswerkplek, voor de gebruiker zo makkelijk mogelijk te maken.De CD-ROM is ook te bestellen via internet (http://www.accu.uu.nl/icp).