Groeiende belangstelling voor exacte en technische studies

Body: 
Volgens een onderzoek van van het AmsterdamseSCO-Kohnstamm-instituut lijkt er, voor het eerst sinds jaren sprakevan een groeiende belangstelling voor exacte en technische studies.Scholieren gaven te kennen dat ze eventueel zijn over te halen eendergelijke studie te beginnen. Van dit zogenaamde 'verborgenbétatalent' zal twintig procent zich aanmelden bij een exacteopleiding of dat serieus overwegen als het collegegeld met duizendgulden wordt verlaagd. Vorig jaar bleek uit een vergelijkbaaronderzoek dat er veel 'verborgen bétatalent' onder scholierenrondloopt. Ze kunnen voor een exace studie kiezen, maar schrijvenzich toch met name in bij medische of economische opleidingen. Diezijn minder zwaar, menen ze, bieden meer kansen op een baan met ooknog eens een hoger salaris.