Groen licht voor Duits-Nederlandse master

Body: 
De nieuwe master ‘Niederlande-Deutschland-Studien’ zal als tweejarige opleiding worden bekostigd door het ministerie. Dat is opmerkelijk voor een alfa-gammastudie.

Het eerste jaar van de masteropleiding volgen de Nederlandse en Duitse studenten aan de Radboud Universiteit Nijmegen, het tweede jaar aan de Westfälische Wilhelms Universität Münster. Afgestudeerden krijgen voorlopig een getuigschrift in Nederland en in Duitsland, maar straks – zodra de Nederlandse wet veranderd is – een joint degree.

Bij de overgang naar het bachelor-mastersysteem werd bepaald dat in principe alleen researchmasters en universitaire masteropleidingen in de bèta-techniekhoek tweejarig mochten worden. Op die regel worden maar weinig uitzonderingen gemaakt. Bij de geesteswetenschappen zijn dat onder meer de Leidse taal & cultuurstudies Chinees, Japans en Koreaans en de masteropleidingen wetenschapsfilosofie.

De nieuwe master is het logische vervolg op de gezamenlijke bacheloropleiding van de beide instellingen. Het multidisciplinaire en binationale onderwijsprogramma is te uitgebreid om in één jaar te proppen. Dat werd erkend door de NVAO, die de opleiding in april goedkeurde, en nu ook door het ministerie van OCW, dat de tweejarige opleiding voor Nederlandse studenten gaat bekostigen.

Volgens hoogleraar Friso Wielenga van de universiteit van Münster hielp het dat ook de Duits-Franse en Duits-Italiaanse equivalenten van de opleiding tweejarig zijn en dat de afgestudeerden van de nieuwe opleiding een vergelijkbaar niveau moeten halen.

HOP