Groen licht voor informatiekunde

Body: 
De nieuwe Utrechtse Informatica-opleidinginformatiekunde is vorige week door de AdviescommissieOnderwijsaanbod (ACO) goedgekeurd. Landelijk werden drie van deacht ingediende voorstellen afgekeurd.

De opleiding informatiekunde zal zich bezighouden metontwikkelingen op het gebied van nieuwe media en ICT. Belangrijksteonderzoeksgebied is de betekenis van de informatisering voor hetfunctioneren van mensen en organisaties. De verwachting is dat destudie ongeveer vijftig eerstejaars zal trekken. "Wij zijn lichteuforisch", reageert prof.dr. J. van den Berg op de ACO-beslissing."Dit is een bevestiging dat we op de goede weg zitten."

Overigens is het dit jaar waarschijnlijk voor het laatst dat deACO plannen voor nieuwe opleidingen keurt. Minister Hermans wil deuniversiteiten veel meer vrijheid geven op dit gebied. De ACO wordtdaarom afgeschaft. In het zicht van haar opheffing is de ACO nietmilder geworden. Drie van de acht universitaire plannen konden inhaar ogen geen genade vinden.

Vier andere plannen mogen net als de Utrechtse Informatica weldoorgaan van de ACO. Het gaat om onderwijskunde (Maastricht),business administration (Rotterdam), biomedische technologie(Twente) en life sciences & technology (Leiden en Delft).

Officieel moet Hermans nog instemmen met het ACO-advies. Degoedgekeurde opleidingen mogen dan in september 2001 van startgaan. De Utrechtse opleiding start al in september. Enige storendefactor is volgens Van den Berg de huisvestingssituatie van deopleiding. De leerstoelgroep van Van den Berg ging per januari 1999over van Letteren naar Wiskunde en Informatica, maar zit nog steedsin de binnenstad. Ruimte in De Uithof is vooralsnog nietgevonden.

HOP, HO/ XB