Groenewegen nieuw collegelid VU

Body: 
Drs. Saskia Groenewegen (47) is benoemd tot lid van het collegevan bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij studeerdegeschiedenis in Leiden en was onder meer werkzaam als hoofd van dedirecties Economische Zaken van de gemeenten Leiden en Enschede.Sinds 1995 is zij directeur Economie en Gemeentefinanciƫn bijde provincie Limburg. Behalve de VU is nu nog de UU en deKatholieke Universiteit Nijmegen op zoek naar een lid van hetcollege van bestuur.