© Jan Banning/Courtesy Galerie Fontana

Op 10 december organiseert de Universiteit Utrecht, samen met alle partners die dit project steunen een openbare bijeenkomst in de Bibliotheek Neude. Er is een tentoonstelling binnen, op het ‘mensenrechtenplein’ en vanaf 17.00 in de theaterzaal met onder meer  Marjan Slob, Denker des Vaderlands, Antoine Buyse, hoogleraar mensenrechten en universitair docent Hanneke van Eijken. Er zijn grote portretten opgehangen van Utrechters, gefotografeerd door kunstenaar Jan Banning. De posters hangen op borden in verschillende wijken in de stad waaronder Overvecht en Wittevrouwen.  Ze horen bij een project van de Universiteit Utrecht, die stilstaat bij het 75-jarig bestaan van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens op 10 december.  

Om zeker te zijn van een plekje in de theaterzaal, kunt u zich online aanmelden via dit formulier.  

“Het is begonnen als unieke samenwerking tussen filmmakers van True Heroes Films, de universiteit en fotografisch kunstenaar Jan Banning, zeggen Hanneke van Eijken en Antoine Buyse, docenten en onderzoekers rechtsgeleerdheid. “We hebben samen met studenten onderzoek gedaan naar mensenrechten in Utrecht en naar de geschiedenis van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Mensenrechtenonderwijs is van wezenlijk belang.” 

Het resultaat is te zien op uu.nl/uvrm , met teksten over kiesrecht, discriminatieverbod, recht op onderwijs, recht op demonstreren, rechtshulp, gelijkheid voor de wet en alle andere artikelen die op 10 december in 1948 door de Verenigde Naties zijn aangenomen. De studenten hebben de dertig rechten uit de UVRM opnieuw opgeschreven voor iedereen van veertien jaar en ouder in begrijpelijke en toegankelijke taal.

Foto’s en video’s
Voor de beelden haakte onder meer de Utrechtse fotografisch kunstenaar Jan Banning en filmmaker Duco van Tellegen van True Heroes Films aan.  We zien bijvoorbeeld portretten van Utrechters Jamil Chami en Roline Redmond. Jamil is leraar taekwondo en kickbocksen, bij Tjamie Sports in Overvecht. Roline is schrijver en deed onderzoek naar haar tot slaaf gemaakte voorouders en familiegeschiedenis. De serie film- en fotoportretten laten zien wat de betekenis van mensenrechten vandaag de dag.

Fotograaf Jan Banning: “Ik heb me met liefde aan dit project verbonden: mijn werk betreft al decennialang mensenrechten in allerlei vormen en landen: Troostmeisjes, dwangarbeiders, armoede, onschuldige veroordeelden,... Me nu eens ook in mijn thuisstad Utrecht daaraan te wijden is heel bevredigend."

De gemeente Utrecht steunt dit project en stelde onder meer de plek op de verkiezingsborden beschikbaar. 

Contact:
Wilt u in contact komen met onze wetenschappers, studenten of de betrokken kunstenaars?
Dat kan via Irina Mak: persvoorlichter Universiteit Utrecht 06 41 622 243 i.s.mak@uu.nl

Foto: © Jan Banning/Courtesy Galerie Fontana