Grotere kans op gebroken heup na herseninfarct

Jaarlijks breken ongeveer 17.000 Nederlanders, met name ouderen, hun heup. Naar schatting twintig procent van hen overlijdt binnen een jaar na de fractuur. Om de invloed van een herseninfarct te onderzoeken, keken de Utrechtse onderzoekers naar de gegevens van ongeveer 33.000 patiënten uit PHARMO, een farmaceutische database met medische gegevens van een miljoen Nederlanders.

Van de bijna zevenduizend patiënten uit die database met een heupfractuur had drie procent kort tevoren een herseninfarct gehad tegen slechts 1,5 procent van de 26.000 patiënten zonder heupproblemen. Na een herseninfarct is het risico op een gebroken heup dus met een factor twee verhoogd, concluderen de onderzoekers. Vrouwen jonger dan 71 die recent een herseninfarct hebben gehad, lopen zelfs een vijf keer zo hoog risico.

Patiënten blijken het gevoeligst voor breuken gedurende het eerste jaar na het herseninfarct. Dat komt doordat zij dan vanwege verlammingsverschijnselen wat wankeler ter been zijn. Bovendien heeft een herseninfarct of een beroerte versnelde botontkalking tot gevolg. “Het is daarom belangrijk om snel na een infarct of beroerte maatregelen te nemen om te voorkomen dat patiënten vallen", zegt onderzoeksleider Frank de Vries. Ook het gebruik van botbeschermende medicijnen is aan te bevelen.

De Vries, die in Utrecht met een Veni-subsidie zoekt naar betere en eenvoudiger methodes om de bijwerking van geneesmiddelen te kunnen beoordelen, pleit er voor om zo snel mogelijk na het herseninfarct.de risicofactoren voor fracturen in kaart te brengen. Sinds kort kan binnen een paar minuten een betrouwbare risicoanalyse worden verricht met behulp van de Fracture Risk Assessment Tool (FRAX) op de website van de Wereldgezondheidsorganisatie.

EH