Half miljoen voor bèta's

Body: 
De Universiteit Utrecht krijgt evenals vijf andereuniversiteiten een half miljoen gulden van minister Hermans. Hetgeld is bestemd voor de vernieuwing van debèta-opleidingen.

In mei had Hermans al besloten dat de bèta-opleidingen aande zes algemene universiteiten voortaan vijf jaar mogen duren. Destudenten van de vernieuwde bèta-opleidingen krijgen daardooreen jaar langer recht op een basisbeurs.

Destijds was al afgesproken dat de universiteiten slechts eeneenmalige vergoeding kregen voor het maken van plannen. Hermansheeft nu besloten dat hij daarvoor per universiteit een halfmiljoen uittrekt. De kosten van het vernieuwde onderwijs zelfmoeten de universiteiten uit eigen zak betalen.

De vernieuwde studies worden niet alleen langer, maar zijn ookinhoudelijk verbreed. Hermans en de universiteiten hopen dat hetaantal studenten daardoor omhoog gaat en het aantal afhakersomlaag. Zo moeten de bèta-studies tegemoet komen aan de grotevraag op de arbeidsmarkt.

In augustus kreeg Hermans van de Adviesraad voor Wetenschaps- enTechnologiebeleid (AWT) het advies die ambitie maar te laten varen.Een stijging van het studentenaantal zit er simpelweg niet in,voorspelde de AWT. Daarom is het beter het aantalbèta-opleidingen te reduceren. Maar dat advies heeft Hermansnaast zich neer gelegd.

HOP, Hanne Obbink